سلام

تا اطلاع ثانوی….

سلام!

اشتراک گذاری این مطلب!

سپرمولا علیه السلام

هنگام ازدواج با فاطمه سلام الله علیها سپر خود را فروخت و زندگی مشترک را آغاز کردند.

دیگر نیازی به سپر نبود، قرار بود زهرا سلام الله علیها سپر مولا باشند.

اشتراک گذاری این مطلب!

وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّس

وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّس

بسم الله الرحمن الرحیم

یک سال سیاه

یک سال صورتی

یک سال آبی

یک سال سبز

یک سال قهوه ای

یک سال …

سالها میگذرد و رنگین کمانی از رنگ ها به صف میشود.

چه نشسته و چه ایستاده؛

منتظرم تا «صبغة الله* » رنگ سال شود؛

وقتی منشور رنگها؛

صبغه الله شود؛

تمامی رنگ ها بعد آن معنا میشوند؛

آبی با رنگ الهی!

صورتی با رنگ الهی!

و…

خدایا!

وقت آن نرسیده که بقیة الله پرده را کنار زنند؛

و منشور رنگ های دنیا را به دست گیرند؛

تاجهان نفسی تازه کند؟

وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ: سوگند به صبح هنگامى که نقاب از چهره بر گیرد؛

وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ : و قسم به صبح چون پدید آید.

اشتراک گذاری این مطلب!
 
فراخوان چی شد طلبه شدم